Rich Dad Poor Dad (Marathi)

Rich Dad Poor Dad (Marathi) By Robert Kiyosaki Book Free Download. Free download of many books PDF On this website. We will also provide you Hardcover and Paperback Of Ebooks.


Information Rich Dad Poor Dad

Rich Dad Poor Dad is a 1997 book written by Robert Kiyosaki and Sharon Lechter.

रिच डॅड गरीब पिता 1997 मध्ये रॉबर्ट किओसाकी आणि शेरॉन लेक्चर यांनी लिहिलेले पुस्तक आहे. हे आर्थिक साक्षरतेचे महत्त्व (आर्थिक शिक्षण), आर्थिक स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता गुंतवणूकीद्वारे संपत्ती तयार करणे, स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक करणे, व्यवसाय सुरू करणे आणि मालकी करणे तसेच एखाद्याची आर्थिक बुद्धिमत्ता (वित्तीय बुद्ध्यांक) वाढवणे यासाठी समर्थन करते.

Author: Robert Kiyosaki

Rich Dad Poor Dad (Marathi) Book PDF Free Download

Author: Robert T. Kiyosaki
Language: Marathi
Pages: 189
Size: 2 MB
Link: Download

I hope you loved this “Rich Dad Poor Dad (Marathi) Book PDF Free Download“.


If you have any problem regarding this article report us here. Click.


MRVISHALBLOGGING.COM

Leave a Comment